Home » Δικαιολογητικά » Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, με τη σφραγίδα της Χάγης*.
  2. Αντίγραφο Πτυχίου, υπογεγραμμένο από τον Πρύτανη της Σχολής ή τον Πρόεδρο του Τμήματος (ή τον ανώτερο διοικητικό υπάλληλο της γραμματείας για κάποια Τμήματα), με τη Σφραγίδα της Χάγης*.
  3. Αναλυτική Βαθμολογία των Σπουδών, με αναγεγραμμένες τις ώρες παρακολούθησης και τις εκπαιδευτικές μονάδες ανά μάθημα (ή να αναγράφεται το ένα από τα δυο και ο συσχετισμός τους λ.χ. πως οι 10 ώρες μαθήματος αντιστοιχούν σε 1 εκπαιδευτική μονάδα – credit), υπογεγραμμένη από τον Πρύτανη και με τη σφραγίδα της Χάγης. Ειδικά για απόφοιτους ΑΤΕΙ να γίνεται μνεία της πτυχιακής διατριβής και του τρόπου που αυτή έγινε (δηλ. αν έγινε με εξέταση ή παρουσίαση εργασίας)**.
  4. Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου ή Ταυτότητας (επικυρωμένο).
  5. Εξουσιοδότηση για την κατάθεση των Δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο και στο Αντίστοιχο ΔΟΑΤΑΠ της Βουλγαρίας, Επικυρωμένο από τα ΚΕΠ και με την σφραγίδα της Χάγης από την Περιφέρεια (πρότυπο παρέχεται από τη γραμματεία μας κατόπιν συνεννόησης).
  6. Υπεύθυνη δήλωση καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, (επίπεδο τουλάχιστον Β2).
  7. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.

……………………………………………………………………………………………………………………………

* Το Αντίγραφο Πτυχίου επικυρώνεται με τη σφραγίδα της Χάγης, στο Γραφείο της Περιφέρειας που εδρεύει στην ίδια πόλη με το εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ –ΑΤΕΙ ή Λύκειο), που τα έχει εκδώσει. Για το Απολυτήριο Λυκείου η όμοια διαδικασία γίνεται στη Διεύθυνση της Βθμιας Εκπαίδευσης, του Νομού στον οποίο εδρεύει το Λύκειο.

** Εάν το Πανεπιστήμιο δεν εκδίδει αναλυτική βαθμολογία, η οποία συμπεριλαμβάνει τα παραπάνω, τότε απαιτείται Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Παν/μίου που να αναφέρει πως το Παν/μιο δεν εκδίδει τέτοιου τύπου έγγραφο.