Αρχική

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας – Sofia University St. Kliment Ohridski


Sofia University St. Kliment Ohridski

Sofia University St. Kliment Ohridski

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας “Άγιος Κλήμης της Αχρίδας (Sofia UniversitySt. Kliment Ohridski“) ιδρύθηκε το 1988 και είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Βουλγαρίας τόσο σε μέγεθος, όσο και σε κύρος.

Υπολογίζεται ότι φοιτούν περίπου 25.000 φοιτητές ενώ το ακαδημαϊκό προσωπικό ανέρχεται στις 3.000 ειδικευμένους καθηγητές, μέλη των πιο σημαντικών εθνικών και διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων. Η διδασκαλία και η έρευνα στο Πανεπιστήμιο ενισχύεται από τα πιο σύγχρονα και εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, ενώ τα προγράμματά του παρέχονται σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Βουλγαρικά).

Διαθέτει πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε από την αρχή λειτουργίας του Πανεπιστημίου το 1888 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βουλγαρικής επιστήμης και εκπαίδευσης για πάνω από έναν αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είναι εξοπλισμένη με περίπου 2.000.000 τόμους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν σπάνια και μεγάλης αξίας συγγράμματα, εκπαιδευτικά CD-ROM και παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Το 1972 ιδρύθηκε και λειτουργεί ως σήμερα το Πανεπιστημιακό Κέντρο Πληροφορικής, το οποίο προσφέρει στο ακαδημαϊκό προσωπικό, στους προπτυχιακούς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μαθήματα πληροφορικής και πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για εκπαιδευτική και προσωπική χρήση. Αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη από το 1986 κυκλοφορεί η εφημερίδα του Πανεπιστημίου, η οποία εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και εγκυρότερα επιστημονικά και φιλολογικά έντυπα της χώρας. Τέλος, η μόνιμη έκθεση του Πανεπιστημιακού Μουσείου αφορά στην κουλτούρα και στην ιστορία της Βουλγαρίας γενικότερα και στην εξέλιξη του Πανεπιστημίου ειδικότερα, χωριζόμενη σε τμήματα από την ίδρυση του Πανεπιστημίου μέχρι και το Πανεπιστήμιο σήμερα.

Sofia University St. Kliment Ohridski

Sofia University St. Kliment Ohridski